Verze a změny

2.2.8

 • Přidání sloupce PLU do exportu produktů
 • Možnost tisku poznámky na objednávku(SPRÁVA-PROSTŘEDÍ)

2.2.7

 • Opraven export textu při exportu produktů do souboru
 • Oprava Cloud tisku pro Windows 10 verze 1709 a 1703
 • Upravení požadavků Blockcypher
 • Přidána měna Kanadský dolar
 • Zaokrouhlování pouze pro měnu Kč
 • Do nastavení přidána možnost "Zakázat storno"
 • Do nastavení přidána možnost "Řadit účtenky vzestupně"
 • Seznam tiskáren se nyní skryje, pokud se nastaví WiFi tiskárna
 • Oprava chyby se zobrazením množství na účtence v konkrétních situacích
 • Po přepnutí tiskárny nyní není třeba program vypnout a znovu spustit, aby se nastavení provedlo
 • Filtr účtenek si nyní pamatuje nastavení po dobu 10 minut od poslední změny
 • Přidána funkce pro odesílání v režimu cestovních služeb; pro odeslání v tomto režimu je třeba vybrat DPH s označením CEST (je nutné doplnit tuto sazbu DPH ručně)
 • V záložce Produkt ošetřeno zadávání nečíselných znaků do variabliní ceny
 • Oprava nastavení sekundární BT tiskárny
 • Přidány další varianty propojení hlavní a objednávkové tiskárny a to následující:
  • BT hlavní + WiFi obejdnávková
  • oranžové V1 hlavní + WiFi objednávková
  • oranžové V1 hlavní + BT objednávková

2.1.4

 • Oprava blikání na terminálech V1

2.1.3

 • Úprava logování ČSOB IP terminálu

2.1.2

 • Úprava pro certifikaci mPOS

2.1.1

 • Oprava přidávání položky na účtenku, kdy v některých situacích nebyla položka korektně přidána na účtenku

 • Omezení počtu číslic na kalkulačce na 12

2.1.0

 • Oprava tisku PKP kódu na Q80i - tiskárna nemohla vytisknout řetězec delší než 150 znaků. (iOS)

2.0.6

 • Opravení chyby které nevypisovalo položky na E-mail a Cloud účtence

 • Oprava textu při potvrzení storna účtenky

 • Oprava - nemožnost stornovat na Apple z důvodu špatného popisu tlačítka

 • Přidána možnost filtrování účtenek dle data

 • Přidána možnost zobrazit pouze stornované účtenky

2.0.5

 • Opravena chyba odesílání do EET v pověřujícím režimu

2.0.4

 • Základní podpora mobilního platebního terminálu mPOS
 • Opravena chyba, která neukládala účtenku na fakturu
 • Možnost ruční aktualizace DB (podpora).
 • Oprava platby Bitcoinem
 • Oprava částky -0.00 do EET
 • Oprava výběru pokladního na hlavní obrazovce
 • Možnost dotisknout účtenky emailem a Cloud tiskem
 • Odstraněna chyba, která při platbě bez EET + karta způsobovala, že se účtenka neukončila

2.0.3

 • Nastavení emailu pro zálohu a exporty
 • Export produktů do skladů/v importovatelném formátu do LILKY
 • Oprava chyby, která způsobila nedopsání účtenky do pohybu kasy
 • Oprava chyby, která na účtence tiskla zbytečné nuly např. 35.0000001

2.0.2

 • Korektura německého překladu

2.0.1

 • Opravena chyba která nulovala zůstatek v pokladně - problém s uzávěrkou
 • Po obnově dat se aktualizuje zůstatek kasy
 • Zálohování na iOS
 • Při každém startu se duplikovaly skryté položky kalkulačky, aktualizace nepoužité smaže.
 • Ošetřena chyba při které bylo možné zvýšit číslo účtenky překliknutím na metodu platby.
 • Úplná podpora bankovního terminálu ČSOB
 • Záloha na Android se nyní tvoří do složky /LILKA-data/backup

2.0.0

 • Stabilita BT pro Windows

1.9.8

 • Zlepšení UI při platbě bitcoinem
 • Ochranné prvky při zápisu do pokladny, kontrola návaznosti zůstatku
 • Upozornění při vypnutém BT.
 • Zálohování konfiguračního souboru (Android)
 • Podpora ČSOB terminálu
 • Kontrola DIČ certifikátu

1.9.7

 • Podpora WiFi tiskáren

1.9.6

 • Upraven tisk pro V1

1.9.5

 • Upraven počet zobrazovaných položek pro větší displeje (nyní až 44)
 • Opravena chyba duplicitních účtenek při špatném spojení s tiskárnou
 • Opravena chyba která při zápisu účtenky zapsala do označení pokladny označení provozovny
 • Opraveno špatné řazené účtenek ve Správa - Účtenky

1.9.4

 • Opravena chyba odesílání v pověření
 • Přidána podpora Aclas Aow tisku
 • Možnost tisknout diakritiku - Nastavení tisku

1.9.3

 • Oprava chyby neodesílaných účtenek z archivu

1.9.2

 • Změna tisku jednotkové ceny 2 L x 25.00
 • Oprava slévání množství a ceny na účtence při funkci tisku názvu položky na nový řádek a znakového tisku
 • Možnost netisknout jednotkovou cenu
 • Možnost tisknout jednotkovou cenu u korunových položek
 • Výpis tržeb celkem za stravenky na uzávěrku
 • Opraveno zadávání desetinných míst Rychlé kalkulačky (100,05 a10,05)
 • Vylepšení podpory BT tisku na Windows 10
 • Doplněno tlačítko pro vzdálenou pomoc na SUNMI V1 - TW V1 Doplněk
 • Lze zadat variabilní množství na 3 desetinná místa
 • Jednotkové množství produktu může být na 3 desetinná místa
 • Export obsahuje 3 desetinná místa
 • Vylepšené generování exportu na některých zařízeních

1.9.1

 • Úprava načítání QR Faktur
 • Úpravy pro tisk na P2000
 • Opravena chyba nenačítání údajů o položce ve formuláři položky
 • Podpora tisku Zebra tiskáren
 • Přidána univerzální funkce pro tisk "Znakový tisk"
 • Podpora Zebra Line Print módu
 • Odstraněna chyba, která navyšovala kasu při platbě kartou
 • Odstraněna chyba, která způsobovala zdvojování číselné řady

1.9.0

 • Podpora tisku na all in one zařízení P2000

1.8.9

 • Oprava zadávání nuly za desetinnou částkou
 • Oprava načítání produktu
 • Lze načíst produkt z čárového kódu kamery v záložce Rychlé
 • Opraven přepočet jednotkové ceny na účtence
 • Kompatibilita s QR Platba + F

1.8.8

 • Do pokladny se vkládají částka po zaokrouhlení
 • Oprava null a undefined na účtence
 • Oprava rozepisování jednotkových cen na účtence
 • Export CSV rozšířen o EET kódy a poznámku účtenky
 • Možnost vypnout výpis tržeb po položkách Správa - Prostředí - Tržby nevypisovat položky
 • Podpora prodeje použitého zboží
 • PDF a e-mail účtenky doplněny o jednotkové množství
 • Zablokováno mazání položek, které už jsou na účtenkách
 • Podpora čtečky čárových kódu na obrazovce Účtenka a Rychlé
 • Podpora VIetnamštiny
 • Když je překročen součet dělené platby, přebytek se přiřadí do vratky

1.8.7

 • Oprava chyby konečného zůstatku
 • Oprava Bitcoinpay API

1.8.6

 • QR faktura
 • Možnost skrýt platbu fakturou
 • Nastavení výchozí metody platby Hotovost - rychlejší platba
 • Oprava tlačítka ZPĚT při PINu
 • Oprava výběru desetinné částky z kasy

1.8.5 (pouze Windows)

 • Oprava zarovnání PKP na cloud a PDF účtence
 • Zarovnání označení provozovny a pokladny na BT účtence

1.8.4 (pouze Windows)

 • Oprava tisku

1.8.3 "Alcatel"

 • Oprava výpadků spojení s BT tiskárnou pro XP58 s Alcatel, Blowtab, Prestigio tablety
 • Položky vyplňují obrazovku prodeje na maximum
 • Zpřehlednění aktivované verze
 • Oprava pusuvných šipek položek na Windows 10 Mobile

1.8.2 "Vzhledové úpravy 2"

 • Pro neplátce DPH se rozpis DPH netiskne na účtence
 • Opravena chyba nepřístupnosti záložky Správa

1.8.1 "Vzhledové úpravy"

 • Zrychlení vystavení účtenky v Pověření. Ve Správa - Firma, musí být uvedeno DIČ, při platbě stačí zaškrtnout, že se jedná o prodej v Pověření.
 • Rychlejší načítání Účtenek a Pohybů pokladny z archivu
 • Rychlejší pořizování v záložce Rychlé. Nyní lze nastavit, aby se po tisku účtenky pokladna vrátila zpět na záložku Rychlé. Správa - Prostředí
 • Položky aktuální účtenky se v záložce zobrazují nalevo od kalkulačky.
  • Při horizontálním rozdělení vyšším než 750px, tablety 7p a vyšší
 • Dělená platba - část lze platit hotově, kartou a stravenkami
 • Tisk kopií účtenky (Správa - Prostředí - Účtenka)
 • Tisk poznámky na účtenku (Správa - Prostředí - Účtenka)
Drobné úpravy a opravy chyb
 • Oprava chyby kdy účtenka nebyla v přílozee-mailu na Windows 10 PC
 • Přímý odkaz na vzdálenou správu ve Správa - Podpora
 • Při výběru položek k rozdělené platbě se mezišoučet v horním panelu aktualizuje podle vybraných položek
 • Důkladnější kontrola nastavení EET, přesnější upozornění špatného nastavení.
 • Nastavení Mezní doby odezvy EET
 • DPH 21, 15 a 10 v záložce Rychlé jsou pro neplátce skryta
 • Ověřovací režim přejmenován na Ověřovací mód
 • Pokud se změnily záložky, pokladní nezůstal vybraný
 • Po smazání produktu z účtenky se součet neprojevil na horním panelu Rychlé a Účtenka
 • Po smazání dat nastavení Hotovostního zůstatku na 0
 • Odstraněna chyba kdy nešel nastavit PIN

1.8.0 "Ostré EET"

 • Přidána platba fakturou - neodesílá se do EET
 • Odesílání do Produkčního (Ostrého) EET prostředí
 • Správa neodeslaných účtenek
  • Správa - Neodeslané účtenky
  • Neodeslané účtenky lze hromadně odeslat tlačítkem Znovu odeslat vše
 • Zrychlené vytváření účtenek. Pokud se přidává položka a není vybrána účtenka, vytvoří se nová účtenka s přidávanou položkou.
 • Volba tisku zkratky na účtenku
  • Správa - Prostředí - Tisknout zkratku položky
 • Volba tisku položek na samostatný řádek
 • Správa - Prostředí - Tisknout položku na nový řádek
 • Zálohování a Obnova (prozatím pouze Android)
Drobné úpravy a opravy chyb
 • Šuplík se otevírá pouze při tisku účtenky
 • Tisk do kuchyně přejmenován na Tisk objednávky
 • Nové ikony plateb
 • Větší prostor pro sumu částky účtenky, odebráno Kč
 • Úpravy zobrazení pro Citaq V1

  1.7.0 "EET"

 • Podpora odesílání do Neprodukčního prostředí EET

results matching ""

  No results matching ""